8 listopada 20017 r. odbyło się webinarium Crido Taxand „Nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych – jak spać spokojnie po 31 marca 2018”. Podczas webinarium Ewelina Stamblewska-Urbaniak oraz Anna Wcisło, Partner i Senior Manager w Crido Taxand omówiły: 

  • nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie sporządzania Local File, Master File oraz analiz danych porównawczych,
  • formularz CIT-TP,
  • informacje o grupie podmiotów (Country-by-Country Report),
  • pierwsze praktyczne problemy w stosowaniu nowych przepisów.